Klik in het SIP-account(s) scherm op SIP-ACCOUNT(S) TOEVOEGEN

Kies het aantal toe te voegen SIP accounts en klik op TOEVOEGEN:

Je kan GRATIS extra SIP-accounts toevoegen zolang het aantal accounts redelijk blijft.