Je kan nummers waarvan je eigenaar bent gratis toevoegen als uitgaande nummers zonder ze daadwerkelijk naar ons te porteren.
Merk op dat je ze alleen kunt gebruiken om je nummer weer te geven tijdens het bellen (CLIP).

Ga naar TELEFOONNUMMER(S):

Klik op EXTERN UITGAAND NUMMER TOEVOEGEN:

Voer uw telefoonnummer in internationaal formaat in. Voorbeeld: +32486456789

Voeg een document toe van je huidige provider waaruit blijkt dat het nummer van jou is:
– klik op BESTAND KIEZEN om een ​​document te selecteren
– klik op het + teken om het gekozen document te uploaden
– klik OPSLAAN

We zullen het nummer en document binnen 24 uur valideren.

Zodra het nummer is gevalideerd kan je het nummer toewijzen aan je SIP account(s).